fbpx

Často kladené dotazy (FAQ)

Jak to funguje

Platforma TokenTrezor propojuje majitele aktiv s investory přes registr tokenizovaného majetku. Umožňuje majitelům svá aktiva tokenizovat a investorům na tokenizovaném majetku profitovat. Zápisem v registru majitel deklaruje vlastnictví podkladových aktiv, příslušné tokeny jsou po jejich zakoupení převedeny do blockchain peněženky investora, který tím získává nad svou investicí plnou kontrolu.

1. Registr tokenizovaného majetku
TokenTrezor je první veřejný registr tokenizovaného majetku (dále jen RTM). Shromažďuje na jednom místě příslušné adresy kontraktů v sítích blockchain a jejich majitelů podle identifikačního čísla právnické nebo fyzické osoby. Potřeba veřejného RTM je zásadní při prokazování vlastnictví daného kontraktu, potažmo tokenizovaného aktiva.

Uvedení záznamu v RTM není povinností, ale je plně v zájmu každého majitele tokenizovaných aktiv. Umožňuje totiž nalézt údaje o tom, který subjekt si nárokuje oprávnění tokenizovaným majetkem disponovat. Do registru mohou být vložena také aktiva tokenizovaná na jiných platformách.

2. Tokenizační platforma
TokenTrezor umožňuje tokenizaci vašeho majetku. Aktiva tokenizovaná prostřednictvím platformy TokenTrezor mohou být na následně vložena do registru tokenizovaného majetku.

3. Investiční platforma
TokenTrezor umožňuje investování do tokenizovaných aktiv zapsaných v registru. Majitelům aktiv tím pomáhá získat dodatečné finanční zdroje na sekundárním trhu. Tokeny je možné obchodovat na decentralizovaných burzách.

Kategorie:Jak to funguje

Napsat komentář

Zakoupené dluhopisové tokeny TTBC obdržíte do své Ethereum peněženky a vyberete si z aktuální nabídky dluhopisů ten, do kterého chcete investovat. Každý dluhopis má přidělenou evidenční blockchain adresu, na kterou jsou zároveň převedeny evidenční tokeny ve stejném množství, jako dluhopisové tokeny zakoupené investorem. Při dosažení nominální hodnoty dluhopisu na evidenční blockchain adrese je daný dluhopis zakoupen a zaevidován na majitele domény TokenTrezor.com. Tokenizované podkladové dluhopisy se tímto stávají v souladu s obchodními podmínkami podílovým spoluvlastnictvím majitelů dluhopisových tokenů. Každý dluhopisový token je tímto způsobem podložen odpovídající částí reálného podkladového dluhopisu.

Kategorie:Jak to funguje

Napsat komentář

Jedná se o bezpečné řešení, které využívá všechny výhody technologie blockchain, a zároveň eliminuje nevýhody spojené s přímým nákupem. Principem je tokenizace vybraných dluhopisů, čímž zpřístupňuje tento typ investic pro široký okruh zájemců.

  • Diversifikace – investice do tokenizovaných dluhopisů je možná již od částky 1tisícKč
  • Bezpečnost – rozdělení portfolia do více různých investičních nástrojů snižuje míru rizika
  • Likvidita – tokeny je možné kdykoliv prodat a v případě potřeby převést prostředky do fiat měny (Kč, Euro)

Při klasickém nákupu dluhopisů je třeba čekat na dobu splatnosti jistiny obvykle v řádu roků. TokenTrezor garantuje v obchodních podmínkách zpětný odkup nebo je možné dluhopisové tokeny nabídnout k prodeji na burze.

Kategorie:Jak to funguje

Napsat komentář

Výplata úroků se odvíjí od celkového počtu daných dluhopisů zakoupených prostřednictvím platformy TokenTrezor. Pro každý emitentem stanovený termín výplaty úroku daného dluhopisu proběhne výplata úroku majitelům tokenů do 10ti dnů od obdržení výplaty úroků od emitenta na účet provozovatele platformy TokenTrezor. Při výpočtu úroků je již odečtena srážka ve výši 15% pro splnění daňové povinnosti dle platné legislativy.

Příklad výpočtu úroku:

  • výše úroku: 9% p.a.
  • výplatní termín: 31.3.
  • frekvence vyplácení: čtvrtletně
  • jmenovitá hodnota dluhopisu: 50.000,- Kč
  • množství tokenů na evidenční adrese kontraktu k 31.3.: 270 000 ks

Majitel 20tis kusů tokenů obdrží čtvrtletní úrok ve výši 315 ks tokenů.

Výpočet: (250000*(0,09-0,01))/4=5000 (1% poplatek); (5000/270000)*20000=370; 370*0,85=315 (15% daň)

Výplata proběhne nejpozději 10.4. na Ethereum adresu peněženky majitele tokenů zadané při nákupu tokenů na TokenTrezor.

Kategorie:Jak to funguje

Napsat komentář

1. Vytvořte tokeny dle postupu zde.
2. Vložte údaje o tokenizovaných aktivech zde.
3. Počkejte na potvrzení o provedené tokenizaci aktiva.

Kategorie:Jak to funguje

Napsat komentář

Load More

Tokeny ERC20

ERC20 jsou tokeny blockchain sítě Ethereum. Mohou být využity mnoha způsoby jako měnová jednotka, podíl v obchodní společnosti, vyjádření hodnoty majetku, ICO start-up, přístup do aplikace, hlasování ve volbách, dobročinné sbírky, členské odměny, …

Tokenizace aktiv umožňuje bezpečné převody prostřednictvím blockchain transakcí v otevřené účetní knize. Distribuce tokenů může být plně automatizována pomocí nastavení chytrých kontraktů při splnění zadaných podmínek.

Kategorie:Tokeny ERC20

Pro začátek potřebujete peněženku podporující standard ERC20. Pokud takovou ještě nemáte, přejděte do návodu Jak vytvořit peněženku pro tokeny ERC20. Naleznete tam postup krok za krokem pro vytvoření té nejvhodnější pro konkrétní účel.

Dále pokračujte použitím nástroje pro vytvoření tokenu ERC20. Zvolte si název a množství a zbytek nechte na nás. Tokeny dle vaší specifikace obdržíte do své peněženky v řádu minut od jejich vytvoření.

Kategorie:Tokeny ERC20

Vaše tokeny jsou připraveny k prodeji. Podrobný návod, jak můžete tokeny ze své peněženky začít ihned prodávat, naleznete zde.

Můžete je využít pro vlastní ICO, airdrop, členské odměny, a mnoha dalšími způsoby.

Kategorie:Tokeny ERC20

Napsat komentář

Load More