Často kladené dotazy (FAQ)

Jak to funguje

TokenTrezor je portál do světa Decentralizovaného crowdfundingu

slouží jako zdroj kapitálu pro podnikatele a jako nástroj budování renty pro investory

Jedná se o první registr tokenizovaného majetku, který obsahuje ověřené odkazy na investorsky zajímavé tokenizované podniky. Umožňuje podnikatelům vytvářet dodatečný kapitál prostřednictvím tokenizace aktiv a investorům na tokenizovaném majetku profitovat.

Vše probíhá díky technologii blockchain decentralizovaně peer-to-peer přímo mezi uživateli bez zásahu třetí strany.

Zápis v registru garantuje shodu blockchain adresy a s ní spojené webové prezentace, což eliminuje podvody, při kterých jsou uživatelé okrádáni prostřednictvím falešné identity a přesměrování na jiné adresy, než za které se vydávají.

Každý odkaz v registru získává v průběhu času od investorů rating, který je pro ostatní investory jednoduchým vodítkem při hledání a hodnocení zajímavých příležitostí z hlediska důvěryhodnosti, výnosu a likvidity.

1. Registr tokenizovaného majetku (RTM)
RTM shromažďuje na jednom místě příslušné adresy kontraktů a jejich tvůrců v sítích blockchain. Existence veřejného RTM je zásadní při prokazování pravosti daného kontraktu, potažmo tokenizovaného aktiva.

Do registru mohou být vložena také aktiva tokenizovaná na jiných platformách a prostřednictvým různých blockchain sítí.

PŘEJÍT DO REGISTRU

2. Tokenizační platforma
TokenTrezor umožňuje tokenizaci majetku a následné získání dodatečných finančních zdrojů na sekundárním trhu. Tokenizovaná aktiva je možné obchodovat přímo peer-to-peer, nebo na decentralizovaných burzách.

ZÍSKAT KAPITÁL

Můžete se také registrovat k odběru zpravodaje pro podnikatele, který Vám pomůže vytvořit si plán B ve formě dodatečných zdrojů.

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU ZPRAVODAJE PRO PODNIKATELE

3. Investiční platforma
TokenTrezor umožňuje tvorbu rentiérského portfolia prostřednictvím investování do tokenizovaných aktiv zapsaných v registru. Vytvořená renta se může dále zhodnocovat na základě parametrů spojených s konkrétním podnikem.

BUDOVAT RENTU

Můžete se také registrovat k odběru zpravodaje pro investory, který Vám pomůže vytvořit si plán B ve formě rentiérského portfolia.

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU ZPRAVODAJE PRO INVESTORY

Kategorie:Jak to funguje

Napsat komentář

Požádat o zápis do registru tokenizovaného majetku může přes formulář každý uživatel, který zná blockchain adresu kontraktu a internetovou adresu příslušné webové prezentace spojené s daným tokenem. Zadané údaje budou následně ověřeny, a po dokončení ověřovacího procesu a uplynutí ochranné lhůty v délce 14 dnů bude zápis proveden.

Kategorie:Jak to funguje

Napsat komentář

TokenTrezor kombinuje výhody crowdfundingu a technologie blockchain. Dostáváte tím do ruky unikátní nástroj, který umožňuje investovat do tokenizovaných aktiv a mít plnou kontrolu nad svou investicí díky vlastnictví privátních klíčů. Zároveň máte možnost jednoduchého transferu majetku na jinou osobu za vašich podmínek (např. dědictví, dar, …).

Investování je možné v registrovaném nebo anonymním režimu.

Žadatelé o kapitál vkládají do registru tokenizovaného majetku nabídku svých tokenů, po jejichž zakoupení získáte nárok na zhodnocení ve formě úroku a dalších výhod. Prezentace s kompletními informacemi včetně způsobu vyplácení a výši výnosů je k dispozici u každého registrovaného tokenu přes tlačítko “Zobrazit”. Každý zápis obsahuje také odkaz na blockchain adresu kontraktu, kde je možné transparentně ověřit související informace. Položka “Rating” sumarizuje hodnocení spokojenosti ostatních investorů, založené na výnosech a likviditě tokenizovaného aktiva.

Pro podrobnější informace a novinky ze světa decentralizovaného crowdfundingu se přihlaste k odběru zpravodaje:

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU ZPRAVODAJE PRO INVESTORY

Postup pro budování rentiérského portfolia:

1. před investováním do tokenizovaného majetku potřebujete tokenovou peněženku

2. Vyberte si v registru TOKENizovaná aktiva do vašeho portfolia

3. Přejděte přes odkaz “zobrazit” k nabídce tokenů

4. tokeny obdržíte do vaší peněženky

Kategorie:Jak to funguje

Napsat komentář

Máte skvělý projekt s výborným potenciálem rozvoje, ale nechcete nebo nemůžete řešit financování klasicky přes banku? Využijte nové možnosti získat kapitál od investorů, kterým představíte svůj projekt formou zápisu do registru tokenizovaného majetku. Díky tomu můžete následně získávat další a další zdroje pro trvalý růst.

Po vytvoření vašich tokenů a zápisu do registru získají zájemci možnost investovat jejich zakoupením do vašich podkladových aktiv. Prodej vašich tokenů můžete podpořit jakoukoliv formou vlastního marketingu nebo reklamou přímo na stránkách TokenTrezor.com. Pozice vašeho zápisu v registru zvýhodňuje kvalitní rating, získávaný průběžně na základě hodnocení investorů.

Pro podrobnější informace a novinky ze světa decentralizovaného crowdfundingu se přihlaste k odběru zpravodaje:

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU ZPRAVODAJE PRO PODNIKATELE

Postup pro získání kapitálu:

1. Vytvořte Vaše tokeny dle návodu zde.
2. Vložte údaje o tokenizovaných aktivech zde.
3. Počkejte na potvrzení o provedené tokenizaci aktiva.

Prodej vašich tokenů můžete jednoduše realizovat prostřednictvím eshopu, který si můžete nechat bleskově rychle vytvořit ZDE.

Kategorie:Jak to funguje

Napsat komentář

  1. Decentralizace – přístup k vašim penězům máte vždy pouze a jen vy. U ostatních platforem zaměřených na crowdfunding (KickStarter, FundLift, HitHit, …) a zprostředkování P2P půjček (Mintos, Bondora, Zonky, …) prochází peníze investorů k žadatelům přes účty těchto společností. TokenTrezor nemá nikdy přístup k vašim financím, vše probíhá decentralizovaně prostřednictvím sítě blockchain.
  2. Fixace úročení – tokeny emitované žadatelem o půjčku na sebe mají navázaný fixovaný úrok placený investorovi. Způsob a výši úročení si definuje každý žadatel o půjčku sám.
  3. Flexibilita – hodnota samotných tokenů vůči fiat měnám se může v průběhu času měnit v závislosti na výkonu podkladových aktiv. Investor nemusí držet tokeny po celé úročené období a může je kdykoliv prodat.
  4. Rating – investoři se rozhodují na základě hodnocení nabídek zapsaných v registru. Toto hodnocení ve formě ratingu vychází ze zkušeností a spokojenosti ostatních investorů.
  5. Benefity – vlastnictví tokenů může jejich vlastníkům poskytovat přístup k dalším benefitům. Může se jednat o zvýhodněné služby, slevy na produkty, neveřejné nabídky, apod.

Kategorie:Jak to funguje

Napsat komentář

Každý obchod probíhá přímo mezi žadatelem o kapitál (emitent tokenů) a investorem. Nejedná se ovšem o decentralizovanou burzu, ale o nástroj umožňující prezentovat podnikatelům jejich záměr a přivést k němu pozornost investorů. Způsob převodu vlastnických práv k tokenům si určuje každý majitel sám. Může to být prostý převod z jedné krypto peněženky do druhé, nabídka na centralizované nebo decentralizované burze, vytvoření poolu na protokolu Uniswap, …

Kategorie:Jak to funguje

Napsat komentář

Load More

Tokeny ERC20

ERC20 jsou tokeny blockchain sítě Ethereum. Mohou být využity mnoha způsoby jako měnová jednotka, podíl v obchodní společnosti, vyjádření hodnoty majetku, ICO start-up, přístup do aplikace, hlasování ve volbách, dobročinné sbírky, členské odměny, …

Tokenizace aktiv umožňuje bezpečné převody prostřednictvím blockchain transakcí v otevřené účetní knize. Distribuce tokenů může být plně automatizována pomocí nastavení chytrých kontraktů při splnění zadaných podmínek.

Kategorie:Tokeny ERC20

Pro začátek potřebujete peněženku podporující standard ERC20. Pokud takovou ještě nemáte, přejděte do návodu Jak vytvořit peněženku pro tokeny ERC20. Naleznete tam postup krok za krokem pro vytvoření té nejvhodnější pro konkrétní účel.

Dále pokračujte použitím nástroje pro vytvoření tokenu ERC20. Zvolte si název a množství a zbytek nechte na nás. Tokeny dle vaší specifikace obdržíte do své peněženky v řádu minut od jejich vytvoření.

Kategorie:Tokeny ERC20

Vaše tokeny jsou připraveny k prodeji. Podrobný návod, jak můžete tokeny ze své peněženky začít ihned prodávat, naleznete zde.

Můžete je využít pro vlastní ICO, airdrop, členské odměny, a mnoha dalšími způsoby.

Kategorie:Tokeny ERC20

Napsat komentář

Load More