Whitepaper

1. Tento dokument shrnuje strategické cíle podniku, prostředky, kterými bude těchto cílů dosahováno a časové etapy, ve kterých bude vývoj probíhat.

2. Platforma TokenTrezor.com vznikla jako první registr tokenizovaného majetku a zaplňuje zásadní mezeru na trhu v oblasti tokenizace aktiv prostřednictvím technologie blockchain. Nedílnou součástí jsou nástroje pro pomoc majitelům aktiv při získávání dodatečných finančních zdrojů a zprostředkování zajímavých příležitostí pro investory. Podporuje obchodování na decentralizovaných burzách a nabízí investorům diverzifikované portfolio aktiv s vysokou likviditou.

3. První fáze rozvoje probíhá v české jazykové lokalizaci zaměřené na české a slovenské uživatele. Po dosažení kombinovaného cíle 2.000 přihlášených odběratelů zpravodaje a celkové likvidity ve výši 200.000 USD v poolu TOTR/USDC proběhne expanze do anglické jazykové oblasti. Samotná platforma má aktuálně 108 registrovaných uživatelů.

4. Platforma nabízí investorům možnost přímo se podílet na jejím rozvoji prostřednictvím tokenu TOTR. Zakoupením tokenů získává jejich držitel nárok na další tokenizované odměny. Po dosažení prvního milníku, kterým je dosažení prodeje 5miliónů ks tokenu TOTR, bude vlastnictví platformy TokenTrezor.com převedeno na nově vytvořenou Evropskou akciovou společnost (TokenTrezor.com SE). Následně proběhne navýšení základního kapitálu upsáním akcií a na vlastníky tokenů TOTR bude poměrným způsobem převeden 10% podíl ve společnosti formou akciemi podložených security tokenů se všemi právy akcionáře dle platné legislativy.

5. Zdroje příjmů

Dlouhodobá udržitelnost provozu platformy je zajištěna příjmy plynoucími z poskytovaných produktů a služeb, kterými jsou:

  • poplatky za zvýhodněné pozice v Registru tokenizovaného majetku
  • platby za provedení tokenizace majetku formou emise tokenů
  • provize z prodeje souvisejících produktů (ETH, Trezor, …)
  • podíl na výnosu z podkladových aktiv

6. KYC&AML

Ověřování identity uživatelů z důvodu splnění zákonných požadavků na zamezení praní špinavých peněz je řešeno využitím bankovního účtu vedeného na jméno uživatele, na který je provozovatelem platformy odeslána drobná částka s potvrzovacím kódem, který je nutné zadat pro ověření před prováděním transakcí přesahujících v souhrnné hodnotě ekvivalent 10tisíc EUR. Potřeba implementace vlastního řešení KYC&AML bude posouzena v průběhu přechodu na akciovou společnost po dosažení prvního milníku a v návaznosti na vývoj české a evropské legislativy v této oblasti.

Roadmap

3. 3. čtvrtletí 2020

Vytvoření páru TOTR/ETH a vložení likvidity do decentralizovaného poolu Uniswap > vlastníci tokenů TOTR mohou kdykoliv vyměnit (swap) TOTR za WETH > zajištění volné směnitelnosti TOTR za FIAT (Kč, EUR, …) přes ETH. Více o funkcinalitě Uniswap ZDE.

2. 2. čtvrtletí 2020

2.1. Vytvoření loga tokenu TOTR a jeho vložení do repozitáře Github. Ladění funkčnosti a marketingová podpora za účelem dosažení cílů stanovených ve článku 3. tohoto dokumentu

1. 1. čtvrtletí 2020

  1. Vytvoření nástroje pro tvorbu ERC20 tokenů – DOKONČENO
  2. Vytvoření nástroje pro prodej ETH – DOKONČENO
  3. Vytvoření registru tokenizovaných aktiv – DOKONČENO
  4. Vytvoření nástroje pro investování do tokenizovaných dluhopisů – DOKONČENO
  5. Emise 5miliónů kusů tokenu TOTR – DOKONČENO

1.1. Tvorba ERC20 tokenů

Platforma umožňuje tvorbu tokenů standardu ERC20 v blockchain síti Ethereum. Po jejich vytvoření jsou tokeny převedeny do ETH peněženky kupujícího, který s nimi může dále disponovat. Zápisy vložené do RTM získávají pro tokeny vytvořené na TokenTrezor.com zvýhodněné pozice v registru zdarma na dobu tří měsíců.

1.2. Prodej Etherů

Možnost nákupu Etherů potřebných jako palivo pro potvrzování transakcí v síti Ethereum.

1.3. Registr tokenizovaného majetku

Registr umožňuje nezávislý rating tokenizovaných aktiv a získání kontaktu na jejich majitele.

1.4. Investice do dluhopisů

Tokenizované dluhopisy jsou první fází procesu postupného rozšiřování funkcionality na další typy aktiv.