Co je TokenTrezor

TokenTrezor je portál do světa DecentralizovanÝCH TECHNOLOGIÍ

Pomáhá podnikatelům získat další zdroje kapitálu a investorům při budování defi portfolia

Vše probíhá díky technologii blockchain decentralizovaně peer-to-peer přímo mezi uživateli bez zásahu třetí strany.

Aktuálně se TokenTrezor nachází ve startupové fázi, která nabízí investorům potenciál atraktivního zhodnocení prostřednictvím utility tokenu TOTR. Jedná se o token ERC20 vytvořený na blockchain síti Ethereum, který přináší investorům výnos ve formě bonusů a poplatků z obchodování na protokolu Uniswap. Zároveň plní crowdfundingovou funkci pro získání počátečního kapitálu, přičemž po dosažení prvního milníku vývoje získají držitelé tokenu poměrný podíl v akciové společnosti TokenTrezor.com SE. Podrobnější informace naleznete ve Whitepaperu.

1. Registr tokenizovaného majetku
Na platformě portálu je provozován první registr tokenizovaného majetku (dále jen RTM), který obsahuje ověřené odkazy na investorsky zajímavé tokenizované podniky. RTM shromažďuje na jednom místě příslušné adresy kontraktů a jejich tvůrců v sítích blockchain. Existence veřejného RTM je zásadní při prokazování pravosti blockchain adresy daného kontraktu, potažmo tokenizovaného aktiva.

Zápis v registru garantuje shodu blockchain adresy a s ní spojené webové prezentace, což eliminuje podvody, při kterých jsou uživatelé okrádáni prostřednictvím falešné identity a přesměrování na jiné adresy, než za které se vydávají (phishing).

Každý odkaz v registru získává v průběhu času od investorů rating, který je pro ostatní investory jednoduchým vodítkem při hledání a hodnocení zajímavých příležitostí z hlediska důvěryhodnosti, výnosu a likvidity.

Do registru mohou být vložena také aktiva tokenizovaná na jiných platformách a prostřednictvým různých blockchain sítí.

PŘEJÍT DO REGISTRU

2. Tokenizační platforma
TokenTrezor umožňuje tokenizaci majetku formou vytvoření vlastních tokenů a následné získání dodatečných finančních zdrojů na sekundárním trhu. Tokenizovaná aktiva je možné obchodovat přímo peer-to-peer, nebo na decentralizovaných burzách.

ZÍSKAT KAPITÁL

Můžete se také registrovat k odběru zpravodaje pro podnikatele, který Vám pomůže vytvořit si plán B ve formě dodatečných zdrojů.

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU ZPRAVODAJE PRO PODNIKATELE

3. Investiční platforma
TokenTrezor umožňuje tvorbu rentiérského portfolia prostřednictvím investování do tokenizovaných aktiv zapsaných v registru. Vytvořená renta se může dále zhodnocovat na základě parametrů spojených s konkrétním podnikem.

BUDOVAT RENTU

Můžete se také registrovat k odběru zpravodaje pro investory, který Vám pomůže vytvořit si plán B ve formě rentiérského portfolia.

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU ZPRAVODAJE PRO INVESTORY

Leave a comment