Co je TokenTrezor

TokenTrezor je portál do světa Decentralizovaného crowdfundingu

slouží jako zdroj kapitálu pro podnikatele a jako nástroj budování renty pro investory

Jedná se o první registr tokenizovaného majetku, který obsahuje ověřené odkazy na investorsky zajímavé tokenizované podniky. Umožňuje podnikatelům vytvářet dodatečný kapitál prostřednictvím tokenizace aktiv a investorům na tokenizovaném majetku profitovat.

Vše probíhá díky technologii blockchain decentralizovaně peer-to-peer přímo mezi uživateli bez zásahu třetí strany.

Zápis v registru garantuje shodu blockchain adresy a s ní spojené webové prezentace, což eliminuje podvody, při kterých jsou uživatelé okrádáni prostřednictvím falešné identity a přesměrování na jiné adresy, než za které se vydávají.

Každý odkaz v registru získává v průběhu času od investorů rating, který je pro ostatní investory jednoduchým vodítkem při hledání a hodnocení zajímavých příležitostí z hlediska důvěryhodnosti, výnosu a likvidity.

1. Registr tokenizovaného majetku (RTM)
RTM shromažďuje na jednom místě příslušné adresy kontraktů a jejich tvůrců v sítích blockchain. Existence veřejného RTM je zásadní při prokazování pravosti daného kontraktu, potažmo tokenizovaného aktiva.

Do registru mohou být vložena také aktiva tokenizovaná na jiných platformách a prostřednictvým různých blockchain sítí.

PŘEJÍT DO REGISTRU

2. Tokenizační platforma
TokenTrezor umožňuje tokenizaci majetku a následné získání dodatečných finančních zdrojů na sekundárním trhu. Tokenizovaná aktiva je možné obchodovat přímo peer-to-peer, nebo na decentralizovaných burzách.

ZÍSKAT KAPITÁL

Můžete se také registrovat k odběru zpravodaje pro podnikatele, který Vám pomůže vytvořit si plán B ve formě dodatečných zdrojů.

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU ZPRAVODAJE PRO PODNIKATELE

3. Investiční platforma
TokenTrezor umožňuje tvorbu rentiérského portfolia prostřednictvím investování do tokenizovaných aktiv zapsaných v registru. Vytvořená renta se může dále zhodnocovat na základě parametrů spojených s konkrétním podnikem.

BUDOVAT RENTU

Můžete se také registrovat k odběru zpravodaje pro investory, který Vám pomůže vytvořit si plán B ve formě rentiérského portfolia.

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU ZPRAVODAJE PRO INVESTORY

Leave a comment